1000 SENELİK SEVAP KAZANDIRAN DUALAR


Şaban ayında bu duayı okuyana bin sene ibadet etmiş sevabı yazılır.

Bin senelik günahı da olsa silinir.

Kabrinden yüzü ayın ondördü gibi çıkar ve ALLAH C.C. indinde sıddık olarak yazılır.

"Lailaheillalahu velâ ne'büdü illa iyyehü mühlisine lehüddine velev kerihel kâfirune"
En Doğrusunu ALLAH C.C Bilir